питавастатин

Комбинации АФИ + код ATC:
  • ЛИВАЗО  таблетки п/о  Италия + Франция