корифолітропін альфа

Комбінації АФІ + код ATC:
  • ЕЛОНВА  розчин для ін'єкцій  Ірландія + Нідерланди + Німеччина